Sony Xperia SP - Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"

background image

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"

Използвайте приложението "Филми" за изпълнение на филми и друго видео съдържание, което

сте записали или изтеглили в устройството си. Приложението "Филми" ви помага също така да

изтегляте постери, кратко изложение на сюжета, информация за жанра и данни за режисьора за

всеки филм. Можете също да възпроизвеждате филмите си на други устройства, които са

свързани към същата мрежа.

Видеоклиповете, направени с камерата на вашето устройство, се показват в
приложението "Албум", а не в приложението "Филми".

Изпълнението на някои видео файлове може да е невъзможно в приложението "Филми".

Общ преглед на "Филми"

1

Отваряне на приложението Video Unlimited

2

Преглед на опциите на менюто

3

Натискане за изпълнение на последния видеоклип, който сте гледали

4

Преглед на всички видеоклипове, които са изтеглени или записани в устройството ви

5

Натискане за изпълнение на записани или изтеглени видео файлове

6

Натискане за показване на всички видеоклипове във Video Unlimited

7

Натискане за показване на данните за видеоклип във Video Unlimited

Sony Entertainment Network с Video Unlimited и Music Unlimited не се предлага във всички
държави. Необходим е отделен абонамент. Прилагат се допълнителни условия.

Възпроизвеждане на видео във "Филми"

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете Филми.

2

Намерете и натиснете видеоклипа, който искате да се възпроизведе. Ако видеоклипът не

се възпроизвежда на екрана, натиснете Всички в раздел Моята колекция, след

което намерете и натиснете видеоклипа, който искате да се възпроизведе.

3

За показване или скриване на контролите, натиснете екрана.

4

За временно спиране натиснете . За да продължи възпроизвеждането, натиснете .

5

За да превъртите назад, плъзнете маркера на лентата за хода на изпълнението наляво. За

да превъртите напред, плъзнете маркера на лентата за хода на изпълнението надясно.

Възпроизвеждане на видеоклип на външно устройство

82

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Когато видеоклипът се възпроизвежда, натиснете екрана, за да се покажат всички

контроли.

2

Натиснете > Throw.

3

Изберете външно устройство, на което да се пусне видеоклипа. Ако няма налично външно

устройство, следвайте инструкциите на екрана, за да добавите такова.

Промяна на настройките в приложението "Movies"

1

В Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете Филми.

2

Натиснете , след това променете настройките както желаете.

Промяна на настройките на звука по време на възпроизвеждане на видео

1

Докато даден видеоклип се възпроизвежда, докоснете екрана, за да се покажат

контролите.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на звука.

3

Поставете отметки в квадратчетата за настройките на звука, които искате да активирате.

4

Когато сте готови, натиснете OK.

Споделяне на видео

1

Когато се възпроизвежда видеоклип, докоснете , след което докоснете Споделяне.

2

В отворилото се меню докоснете приложението, което искате да използвате, за да

споделите избрания видеоклип, след което следвайте съответните стъпки, за да го

изпратите.