Sony Xperia SP - Съдържание

background image

Съдържание

Xperia™ SP Ръководство на потребителя.............................6
Първи стъпки..............................................................................7

Информация за ръководството...............................................................................7
Описание и предимства на Android™.....................................................................7
Общ преглед на устройството.................................................................................7
Сглобяване...............................................................................................................8
Включване и изключване на устройството...........................................................10
Заключване и отключване на екрана...................................................................11
Съветник по настройка..........................................................................................11
Акаунти и услуги.....................................................................................................12

Запознаване с устройството..................................................13

Използване на клавишите.....................................................................................13
Използване на чувствителния на допир екран....................................................13
Батерия...................................................................................................................15
Екран при заключване...........................................................................................18
Начален екран........................................................................................................18
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................21
Осъществяване на достъп и използване на приложения...................................21
Състояние и уведомления.....................................................................................23
Достъп до настройките..........................................................................................26
Екранна клавиатура...............................................................................................26
Телефонна клавиатура..........................................................................................27
Гласово въвеждане на текст.................................................................................28
Редактиране на текст.............................................................................................28
Персонализиране на клавиатурата на Xperia......................................................29
Персонализиране на устройството.......................................................................30
Памет......................................................................................................................32
Използване на слушалки с микрофон .................................................................33
Настройки за интернет и съобщения....................................................................34
Контрол върху използването на данни.................................................................35
Настройки на мобилна мрежа...............................................................................36

Изтегляне на приложения.......................................................37

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................37
Изтегляне на приложения от други източници....................................................37

Повикване..................................................................................38

Провеждане на разговори.....................................................................................38
Приемане на повиквания.......................................................................................39
Текущи разговори...................................................................................................40
Използване на регистъра на повикванията.........................................................40

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Пренасочване на повиквания................................................................................41
Ограничаване на обажданията.............................................................................41
Разговори с няколко души.....................................................................................41
Конферентни разговори.........................................................................................42
Гласова поща..........................................................................................................42
Спешни повиквания...............................................................................................43

Контакти.....................................................................................44

Прехвърляне на контакти......................................................................................44
Търсене и преглед на контакти.............................................................................45
Добавяне и редактиране на контакти...................................................................46
Предпочитани и групи............................................................................................47
Изпращане на информация за контакт.................................................................47
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти..............48
Създаване на резервно копие на контактите.......................................................48

Съобщения и чат......................................................................49

Четене и изпращане на съобщения......................................................................49
Организиране на съобщенията.............................................................................50
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................51
Настройки за съобщения.......................................................................................51
Незабавни съобщения и видео чат......................................................................51

Имейл..........................................................................................53

Настройка на имейл...............................................................................................53
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................53
Прозорец за преглеждане на имейли...................................................................55
Организиране на имейл съобщенията.................................................................55
Настройки за имейл акаунт...................................................................................56
Gmail™....................................................................................................................56

Музика.........................................................................................58

Прехвърляне на музика в устройството ви..........................................................58
Слушане на музика................................................................................................58
Начален екрана на приложението "WALKMAN" .................................................59
Списъци за изпълнение.........................................................................................61
Споделяне на музика.............................................................................................61
Подобряване на звука............................................................................................62
Визуализатор .........................................................................................................62
Разпознаване на музика с TrackID™....................................................................62
Онлайн услуга Music Unlimited..............................................................................64

FM радио....................................................................................65

Слушане на радио..................................................................................................65
Предпочитани радио канали.................................................................................66
Настройки на звука.................................................................................................66

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Камера........................................................................................67

Правене на снимки и видеоклипове.....................................................................67
Откриване на лица.................................................................................................68
Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица..........................68
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................69
Общи настройки на камерата................................................................................69
Настройки на фотоапарата...................................................................................70
Настройки на видеокамерата................................................................................73

"Албум"......................................................................................75

Разглеждане на снимки и видеоклипове..............................................................75
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове.........................................76
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".........................77
Фотоалбуми............................................................................................................78
Разглеждане на снимките ви върху карта............................................................79

Филми.........................................................................................82

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"...........................................82
Прехвърляне на видео съдържание на устройството ви....................................83
Управление на видео съдържание.......................................................................83

Video Unlimited..........................................................................85

Услуга Video Unlimited............................................................................................85

Уеб браузър...............................................................................86

Търсене в уеб.........................................................................................................86

Свързване..................................................................................87

Свързване към безжични мрежи...........................................................................87
Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства.................................90
NFC..........................................................................................................................93
Безжична технология Bluetooth®..........................................................................95
Свързване на устройството с компютър..............................................................97
Свързване на вашето устройство с телевизор чрез кабел..............................100
Дублиране на екрана...........................................................................................101
Сканиране на баркодове с приложението NeoReader™..................................101
Smart Connect.......................................................................................................102

Синхронизиране на данни на устройството ви................104

За синхронизирането на данни в устройството ви............................................104
Синхронизиране с услугите на Google™............................................................104
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®........................................105
Синхронизиране с Facebook™............................................................................105

Карти и местоположения......................................................107

Услуги и източници за местоположение.............................................................107
Използване на GPS..............................................................................................107
Google Карти™.....................................................................................................108

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Календар и будилник.............................................................109

Календар...............................................................................................................109
Будилник...............................................................................................................109

Поддръжка и ремонт..............................................................112

Актуализиране на устройството..........................................................................112
Приложение за резервно копиране и възстановяване.....................................113
Връщане на устройството в начално състояние...............................................115
Заключване и защита на устройството..............................................................115
Намиране на устройството ви.............................................................................118
Приложение за поддръжка..................................................................................118
Рециклиране на устройството.............................................................................118

Препратка.................................................................................119

Общ преглед на иконите за статус и известие..................................................119
Общ преглед на приложенията...........................................................................120

Важна информация................................................................122

Листовка с важна информация...........................................................................122
Ограничения на услуги и функции......................................................................122
Правна информация............................................................................................122

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.