Sony Xperia SP - Свързване на устройството с компютър

background image

Свързване на устройството с компютър

Свържете вашето устройство с компютър и започнете да прехвърляте снимки, музика и други

видове файлове. Най-лесните начини за свързване са чрез USB кабел или технологията за
безжична връзка Bluetooth

®

.

При свързване на вашето устройство с компютър чрез USB кабел ще се появи подкана да

инсталирате приложение на компютъра, например приложението PC Companion за PC или
приложението Sony™ Bridge for Mac за Apple

®

Mac

®

компютър. PC Companion и Sony™ Bridge for

Mac помагат да осъществявате достъп до допълнителни компютърни приложения за прехвърляне

и организиране на мултимедийни файлове, актуализиране на вашето устройство, синхронизиране

на съдържанието му и други функции.

Възможно е да не успеете да прехвърлите някои материали, защитени с авторски права,
от вашето устройство на компютъра и обратно.

Прехвърляне и обработване на съдържание с помощта на USB
кабел

Използвайте връзка чрез USB кабел за управление и лесно прехвърляне на файлове между

компютър и устройство. След като свържете тези два устройства, можете с помощта на

програмата за преглед на файлове на компютъра да плъзгате и пускате съдържание от

устройството на компютъра и обратно или от вътрешната памет на телефона и SD картата.
Ако прехвърляте музика, видео, изображения или други мултимедийни файлове на устройството,

най-добре е да използвате за целта приложението Media Go™ на компютъра. Media Go™

конвертира мултимедийни файлове във формат, който можете да използвате в устройството.

97

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прехвърляне на съдържание между вашето устройство и компютър чрез USB
кабел

1

Свържете устройството си с компютър, като използвате USB кабел. В лентата на

състоянието в екрана на устройството ви се появява Вътрешната памет и SD
картата са свързани
.

2

Компютър: Отворете Microsoft® Windows® Explorer от десктопа и изчакайте вътрешната

памет на устройството и вашата SD карта да се появят като външни дискове в Microsoft®

Windows® Explorer.

3

Компютър: Плъзнете и пуснете желаните файлове между устройството и компютъра.

Прехвърляне на съдържание между вътрешна памет и SD карта чрез USB

1

Свържете устройството си с компютър, като използвате USB кабел. В лентата на

състоянието в екрана на устройството ви се появява Вътрешната памет и SD
картата са свързани
.

2

Компютър: Отворете Microsoft® Windows® Explorer от десктопа и изчакайте вътрешната

памет на устройството и вашата SD карта да се появят като външни дискове в Microsoft®

Windows® Explorer.

3

Компютър: Плъзнете и пуснете желаните файлове между вътрешната памет на

устройството и SD картата.

Прехвърляне на файлове директно от вътрешната памет в SD карта в
устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Съхранение > Прехв. на данни в SD
карта
.

3

Отбележете видовете файлове, които искате да прехвърлите в SD картата.

4

Докоснете Прехвърли.

Методът на директно прехвърляне означава, че не е необходим USB кабел за връзка с
компютъра.

Прехвърляне на файлове с помощта на режима за прехвърляне на
мултимедия чрез Wi-Fi

®

мрежа

Можете да прехвърляте файлове между устройството и други устройства, съвместими с MTP, като
например компютър, чрез Wi-Fi

®

връзка. Преди да осъществите връзка, трябва първо да сдвоите

двете устройства. Ако прехвърляте музика, видеоклипове, картини или други мултимедийни

файлове между устройството и компютър, най-добре е да използвате за целта приложението

Media Go™ на компютъра. Media Go™ конвертира мултимедийни файлове във формат, който

можете да използвате в устройството.

За да използвате тази функция, се нуждаете от устройство с функция за Wi-Fi

®

връзка,

което поддържа прехвърляне на мултимедия, като например компютър, работещ с
Microsoft

®

Windows Vista

®

или Windows

®

7.

Безжично сдвояване на устройството с компютър чрез режим за прехвърляне на
мултимедия

1

Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е разрешен на устройството. Този

режим обикновено е разрешен по подразбиране.

2

Свържете устройството с компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: След като името на устройството се появи на екрана, щракнете върху
Мрежова конфигурация и следвайте инструкциите за сдвояване с компютъра.

4

Когато сдвояването приключи, извадете USB кабела от двете устройства.

Инструкциите по-горе са валидни само ако на компютъра е инсталиран Windows

®

7 и

компютърът е свързан с Wi-Fi

®

точка за достъп чрез мрежов кабел.

98

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Свързване на сдвоени устройства безжично в режим за прехвърляне на
мултимедия[MR2]

1

Уверете се, че режимът за прехвърляне на мултимедия е активиран на устройството ви.

Този режим обикновено е активиран по подразбиране.

2

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което докоснете .

3

Докоснете Xperia™ > Възможност за USB свързване.

4

Докоснете сдвоеното устройство, с което искате да се свържете, под Надеждни
устройства
.

5

Докоснете Свържи.

Уверете се, че функцията за Wi-Fi

®

е включена.

Прекратяване на връзката от свързано устройство [MR2]

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което докоснете .

2

Докоснете Настройки > Xperia™ > Възможност за USB свързване.

3

Докоснете сдвоеното устройство, с което искате да прекъснете връзката, под Надеждни
устройства
.

4

Докоснете Прекъсване на връзката.

Премахване от сдвоен хост [MR2]

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което докоснете .

2

Докоснете Настройки > Xperia™ > Възможност за USB свързване.

3

Натиснете сдвоеното устройство, което искате да премахнете.

4

Докоснете Забрави.

PC Companion

PC Companion е компютърно приложение, което ви предоставя достъп до допълнителни функции

и услуги за прехвърляне на музика, видеоклипове и снимки към и от вашето устройство. Можете

също да използвате PC Companion за актуализиране на вашето устройство и за получаване на

най-новата налична версия на софтуера. Инсталационните файлове на PC Companion са

записани във вашето устройство и инсталацията се стартира от устройството, когато го свържете

към компютър чрез USB кабел.
За да използвате приложението PC Companion, се нуждаете от свързан с интернет компютър с

една от следните операционни системи:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 или по-нова версия)

Инсталиране на PC Companion [MR2]

1

Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето Инсталиране на софтуер под
Настройки > Xperia™ > Възможност за USB свързване.

2

Свържете вашето устройство с компютър чрез USB кабел.

3

Устройство: Докоснете Инсталирай.

4

Компютър: Инсталиращата програма на PC Companion автоматично се стартира след

няколко секунди. Следвайте указанията на екрана, за да инсталирате PC Companion.

Стартиране на PC Companion

1

Уверете се, че на компютъра е инсталиран PC Companion.

2

Отворете приложението PC Companion на компютъра, след което щракнете върху Старт,

за да отворите една от функциите, която искате да използвате.

Media Go™

Компютърното приложение Media Go™ ви помага при прехвърлянето и управлението на

мултимедийно съдържание в устройството и компютъра. Можете да инсталирате и да получите

достъп до Media Go™ от приложенията на PC Companion.
Приложението Media Go™ се поддържа от следните операционни системи:

Microsoft® Windows® 7

99

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 или по-нова версия

Прехвърляне на съдържание чрез приложението Media Go™

1

Свържете устройството с компютър чрез поддържан USB кабел.

2

Устройство: В лентата на състоянието ще се появи Вътрешната памет е
свързана
.

3

Компютър: Първо отворете приложението PC Companion на компютъра. В

PC Companion щракнете върху Media Go, за да се стартира приложението Media Go™.

Понякога може да се наложи да изчакате Media Go™ да се инсталира.

4

С помощта на Media Go™ плъзгайте и поставяйте файлове между компютъра и

устройството.

Sony™ Bridge за Mac

Приложението Sony™ Bridge за Mac ви дава възможност да прехвърляте музика, видео, снимки и
друг вид мултимедийни файлове между вашето устройство и компютър Apple

®

Mac

®

. Можете

също така да използвате приложението Sony™ Bridge за Mac, за да управлявате файловете чрез

файловия браузър, да актуализирате софтуера на устройството, да създавате резервно копие и

да възстановявате съдържанието на вашето устройство.

За да използвате приложението Sony™ Bridge за Mac, трябва да имате свързан с интернет Apple

®

Mac

®

компютър, работещ с MacOS, версия 10.6 или по-нова.

Инсталиране на Sony™ Bridge for Mac на Apple

®

Mac

®

компютър

1

Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето Инсталиране на софтуер под
Настройки > Свързване на Xperia™ > Възможност за USB свързване.

2

Свържете вашето устройство с Apple

®

Mac

®

компютър посредством USB кабел.

3

Устройство: Натиснете Инсталирай.

4

Компютър: Инсталиращата програма на Sony™ Bridge for Mac се стартира автоматично

след няколко секунди. Следвайте указанията на екрана, за да завършите инсталирането.

Отваряне на приложението Sony™ Bridge за Mac

1

Уверете се, че приложението Sony™ Bridge за Mac е инсталирано на вашия компютър
Apple

®

Mac

®

.

2

Компютър: Щракнете двукратно върху иконата на приложението Sony™ Bridge за Mac в

папката за приложенията.

Прехвърляне на съдържание с помощта на Sony™ Bridge за Mac

1

Свържете устройството към Apple

®

Mac

®

компютър, като използвате USB кабел.

2

Компютър: Отворете приложението Sony™ Bridge за Mac. След няколко секунди

приложението Sony™ Bridge за Mac ще открие вашето устройство.

3

Компютър: Плъзнете и пуснете желаните файлове между устройството и компютъра
Apple

®

Mac

®

.