Sony Xperia SP - Дублиране на екрана

background image

Дублиране на екрана

Използвайте дублирането на екрана, за да видите екрана на вашето устройство на екрана на

телевизор или друг голям дисплей, без да използвате свързване с кабел. Технологията Wi-Fi

Direct™ създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да преглеждате

любимите си фотографии, седнали удобно на дивана. Можете да използвате тази функция и за

слушане на музика от устройството през високоговорителите на телевизора.

Телевизорът ви трябва да поддържа дублиране на екрана на основата на Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™, за да може да действа описаната по-горе функция. Ако
телевизорът ви не поддържа дублиране на екрана, трябва да закупите отделно безжичен
дисплей-адаптер.

При използването на дублирането на екрана, качеството на образа може понякога да
бъде негативно повлияно, ако има интерференция от други Wi-Fi® мрежи.

Клониране на екрана на устройството на телевизионен екран

1

Телевизор: Следвайте инструкциите, дадени в ръководството за потребителя на вашия

телевизор, за да включите функцията за клониране на екран.

2

Устройство: Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете .

3

Открийте и натиснете Свързване на Xperia™ > Дублиране на екрана.

4

Натиснете Вкл. "Дублиране на екрана" и изберете дадено устройство.

При използване на функцията за клониране на екрана не покривайте областта около Wi-
Fi антената на вашето устройство.