Sony Xperia SP - Съветник по настройка

background image

Съветник по настройка

При първото стартиране на устройството се отваря съветникът за настройка, който ви помага да

конфигурирате основните настройки, да влезете в някои акаунти и да персонализирате

устройството си. Например, ако имате акаунт в Sony Entertainment Network, можете да влезете в

него и да започнете да се наслаждавате на музика, видео и игри от Sony Entertainment Network на

вашето устройство. Можете също така да създадете нов акаунт директно в устройството си.

Можете също така да намерите ръководството за настройка по-късно в менюто
"Настройки".

Sony Entertainment Network с Video Unlimited и Music Unlimited не се предлага на всички
пазари. Необходим е отделен абонамент. Важат и допълнителни правила и условия.

Ръчен достъп до ръководството за настройка

1

От Начален екран докоснете .

2

Докоснете Настройки > Ръководство за настройка.

11

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.