Sony Xperia SP - Информация за ръководството

background image

Информация за ръководството

Това е ръководство за Xperia™ SP за софтуерната версия Android™ 4.3 (Jelly Bean). Ако

не сте сигурни коя версия на софтуера използва устройството ви, можете да проверите това чрез

менюто "Настройки". За допълнителна информация относно актуализациите на софтуера вижте
Актуализиране на устройството.

Проверка на текущата версия на софтуера на устройството ви

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Версия на Android.