Sony Xperia SP - Търсене и преглед на контакти

background image

Търсене и преглед на контакти

Кратък преглед на екрана "Контакти"

1

Раздели "Контакти", "Обаждане", "Предпочитани" и "Групи"

2

Показване на данните за контакти

3

Прескачане към контактите, започващи с избраната буква

4

Достъп до опциите за комуникация с контакта

5

Търсене на контакти

6

Добавяне на контакт

7

Показване на допълнителни опции

Търсене на контакт

1

В Начален екран докоснете , след което докоснете .

2

Докоснете и въведете първите няколко букви от името на контакта в полето.Търси в
контакти
. Ще се покажат всички контакти, започващи с тези букви.

45

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Избор на видовете контакти, които да се показват в приложението за контакти

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , след което докоснете Филтриране.

3

В появяващия се списък маркирайте или премахнете отметка от желаните опции. Ако сте

синхронизирали контактите чрез акаунт за синхронизиране, този акаунт се появява в

списъка. За да разширите списъка от опции, докоснете акаунт.

4

Когато сте готови, докоснете OK.