Sony Xperia SP - Правене на снимки и видеоклипове

background image

Правене на снимки и видеоклипове

1

Увеличаване и намаляване на мащаба

2

Екран на основната камера

3

Клавиш за камерата – Активиране на камерата/Снимане/Запис на видеоклипове

4

Разглеждане на снимки и видеоклипове

5

Заснемане на снимки или запис на видеоклипове

6

Връщане с една стъпка назад или изход от камерата

7

Икона на настройките на режима на заснемане

8

Икона на настройките на камерата и икони на бързи клавиши

9

Предна камера

Правене на снимка от заключен екран

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

За да активирате камерата, плъзнете вляво в горната част на екрана.

3

След като камерата се отвори, натиснете .

Снимане с помощта на клавиша за камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете клавиша за камера докрай.

Правене на снимка с докосване на екранния бутон на камерата

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Докоснете екранния бутон на камерата . Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете

пръста си.

Заснемане на автопортрет с предната камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете

.

3

За да направите снимката, натиснете клавиша на камерата. Снимката ще се заснеме, щом

отдръпнете пръста си.

Използване на светкавицата на фотоапарата

1

Когато камерата е отворена, натиснете .

2

Изберете желаната настройка за светкавицата.

3

Направете снимка.

67

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Запис на видеоклипове с помощта на клавиша за камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете и изберете .

3

Ако видеокамерата не е избрана, натиснете .

4

За да започнете записа на видеоклип, натиснете клавиша на камерата.

5

За да спрете записа, натиснете отново клавиша на камерата.

Запис на видеоклипове чрез натискане на екрана

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Натиснете , за да започнете записа.

4

Натиснете , за да спрете записа.

Тази функция е налична само в режим на заснемане Супер автомат. режим.

Преглед на снимките и видеоклиповете

1

Активирайте камерата, след което натиснете миниатюра, за да отворите снимка или

видеоклип.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Изтриване на снимки или записани видеоклипове

1

Намерете снимката или видеоклипа, които искате да изтриете.

2

Натиснете екрана, за да се покаже .

3

Натиснете .

4

Натиснете Изтрий за потвърждение.