Sony Xperia SP - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ако имате акаунт в Google™, можете да използвате приложението Gmail™ за четене и писане на

имейл съобщения.

56

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Преглед на списък с всички акаунти в Gmail и последно използвани папки

2

Писане на ново имейл съобщение

3

Търсене на имейл съобщения

4

Достъп до настройки и опции

5

Списък с имейл съобщения

Допълнителна информация за Gmail™

Докато приложението Gmail е отворено, натиснете , след което натиснете Помощ.

57

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.