Sony Xperia SP - Редактиране на текст

background image

Редактиране на текст

Можете да избирате, изрязвате, копирате и поставяте текст, докато пишете както в портретна,

така и в пейзажна ориентация, чрез двукратно натискане на въведения текст. В портретна

ориентация необходимите за редактирането инструменти са налични в лента с приложения. В

пейзажна ориентация бутон "Редактиране" предоставя същите инструменти.

Лента с приложения

28

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Затваряне на лентата с приложения

2

Избиране на целия текст

3

Изрязване на текст

4

Копиране на текст

5

Поставяне на текст

се появява само когато сте записали текст в клипборда.

Избор на текст

1

Въведете текст, след което докоснете двукратно текста. Докоснатата дума се откроява с

раздели от двете си страни.

2

Плъзнете разделите наляво или надясно, за да изберете още текст.

Редактиране на текст в портретна ориентация

1

Въведете текст, след което докоснете двукратно въведения текст, за да се появи лентата

на приложенията.

2

Изберете текста, който искате да редактирате, след което използвайте лентата на

приложенията, за да направите желаните промени.

Редактиране на текст в пейзажна ориентация

1

Въведете текст, след което докоснете двукратно въведения текст.

2

Изберете текста, с който искате да работите, след което докоснете Редактиране... и

изберете опция.