Sony Xperia SP - Настройки за интернет и съобщения

background image

Настройки за интернет и съобщения

За да осъществите достъп до интернет и да изпращате мултимедийни съобщения, трябва да

имате мобилна връзка за пренос на данни и правилни настройки, известни още като настройки за

име на точка за достъп (APN). Името на точката за достъп (APN) идентифицира мрежата, към

която може да се свърже мобилно устройство.
Обикновено можете да изтеглите настройките за интернет и съобщения, когато настройвате

устройството си за първи път с поставена в него SIM карта. В други случаи настройките може да

са предварително инсталирани. Освен това можете да изтеглите или да добавите настройките

ръчно. Свържете се с вашия мрежов оператор за подробна информация за настройките за

интернет и съобщения.

Ако не можете да осъществите достъп до интернет, не разполагате с връзка за пренос
на данни или не можете да изпращате или получавате мултимедийни съобщения,
опитайте да изтриете всички настройки за интернет и съобщения и след това ги
добавете отново.

Изтегляне на настройки за Интернет и съобщения

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Xperia™ > Настройки за интернет.

3

Докоснете Приемане.

Връщане в начално състояние на настройките за интернет по подразбиране

1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което докоснете .

2

Докоснете Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точка за достъп, след което докоснете .

4

Докоснете Върни настр. по поразб..

Имена на точки за достъп (APN)

APN (име на точка за достъп) се използва за създаване на връзка за пренос на данни между

устройството ви и Интернет. Тя определя типа IP адрес, методите за сигурност и стационарните

връзки, които ще се използват. Ако не можете да осъществите достъп до Интернет, да установите

връзка за пренос на данни или да изпращате или получавате мултимедийни съобщения,

проверете настройките на APN.

Преглед на наличните в момента точки за достъп (APN)

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп.

Ако разполагате с няколко налични връзки, активната мрежова връзка ще е отбелязана с
маркиран бутон.

34

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно добавяне на настройки за Интернет

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още… > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп > .

4

Докоснете Име, след което въведете името на мрежовия профил, който искате да

създадете.

5

Докоснете APN, след което въведете името на точката за достъп.

6

Въведете останалата информация, изисквана от мрежовия оператор.

7

Когато сте готови, докоснете , след което докоснете Запазване.

Информация за употребата

За поддържане на високо качество, Sony Mobile събира анонимни отчети за софтуерни грешки и

статистика относно вашето устройство. Събираната информация не включва лични данни.

Разрешаване на изпращане на информация за употребата

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Xperia™ > Настройки за информ. за
употреба
.

3

Поставете отметка в квадратчето Изпр. на инф. за употр., ако няма такава.

4

Докоснете OK.